Gyu-Kaku

Asian in Studio City

Gyu-Kaku - Sherman Oaks

Japanese in Studio City

Wong's Wok Chinese Restaurant

Chinese in Studio City

Hamburger Hamlet

American in Studio City

Heart Of India Cafe

Latin American in Studio City

California Pita

Catering in Studio City